هاست حرفه ای

اروند ۱

فضا = 200 MB
پهنای باند = بینهایت
پشتیبانی = 24*7*365

اروند ۲

فضا = 300 MB
پهنای باند = بینهایت
پشتیبانی = 24*7*365
دامنه رایگان

اروند ۳

فضا = 500 MB
پهنای باند = بینهایت
پشتیبانی = 24*7*365
دامنه رایگان

اروند ۴

فضا = 1 GB
پهنای باند = بینهایت
پشتیبانی = 24*7*365
دامنه رایگان

اروند ۵

فضا = 2 GB
پهنای باند = بینهایت
پشتیبانی = 24*7*365
دامنه رایگان

اروند ۶

فضا = 5 GB
پهنای باند = بینهایت
پشتیبانی = 24*7*365
دامنه رایگان