سرور مجازی

طلاییه ۱

رم = 1GB
پهنای باند = بینهایت
هارد 40 GB
پردازنده = 1 هسته
پشتیبانی = 24*7*365

طلاییه ۲

رم = 2GB
پهنای باند = بینهایت
هارد 50 GB
پردازنده = 2 هسته
پشتیبانی = 24*7*365

طلاییه ۳

رم = 4GB
پهنای باند = بینهایت
هارد 100 GB
پردازنده = 2 هسته
پشتیبانی = 24*7*365

طلاییه ۴

رم = 6GB
پهنای باند = بینهایت
هارد 120 GB
پردازنده = 3 هسته
پشتیبانی = 24*7*365